Ingen heving av dagens 72 års grense

Flertallet i aldersgrenseutvalget ønsker ikke å endre dagens aldersgrense.

Les Erik Råd Herlofsen sin artikkel “Ingen heving” her.