Fagnettverk innen arbeidsrett i statlig sektor

Oppstartmøte: 28. april 2017 , kl. 09.00                                               Jernbanetorget 2, Oslo

Nettverket, som er stiftet av vår samarbeidspartner HR Norge, har som mål å skape en arena hvor aktuelle arbeidsrettlige temaer og problemstillinger kan drøftes på et høyt faglig nivå. Gjennom dette nettverket har du unike muligheter for erfaringsdeling, tilegnelse av ny kompetanse og gode diskusjoner med andre deltakere som til daglig deler de samme utfordringene i jobbhverdagen.

Vår advokat Thomas Braut Svendsen stiller som fasilitator på kurset.

Les mer om HR Norges fagnettverk her.