Kurs: Omstilling, nedbemanning og oppkjøp

25. januar – 26. januar                                                                           Jernbanetorget 2, Oslo

Juss og praktisk håndtering for å unngå konflikter

Iverksetting av endringsprosesser i en virksomhet kan medføre utfordringer som fort kan resultere i interne konflikter. Det er da viktig at HR-ansvarlig sitter med kunnskap om mulighetene lovverket gir, og samtidig setter menneskene i fokus.

I regi av vår samarbeidspartner, HR Norge, skal advokat Kari Bergeius Andersen avholde et 3-modulskurs som vil gi deg kunnskap om hvilke muligheter rettsreglene åpner for, samt hvordan å håndtere ulike prosesser uten å skape unødvendige konflikter.

Kurset går over to dager med følgende program:

25. januar, kl. 08.00-16.00:

  • Modul 1: Nedbemanning,                                                                               08.00 – 12.00

               a. De grunnleggende rettsreglene i lov og tariffavtale

               b. Praktisk håndtering av nedbemanningsprosessene

  • Modul 2: Endring og omstilling,                                                                    13.00 – 16.00

               a. De grunnleggende rettsreglene om endringsoppsigelser

               b. Praktisk håndtering a v endringsprosesser for å unngå konflikter

26. januar, kl. 08.00 – 12.00:

  • Modul 3: Oppkjøp, fisjoner og fusjoner,                                                     08.00 – 12.00

               a. Rettsreglene om virksomhetsoverdragelser

               b. Praktisk håndtering av ansatte når flere virksomheter og miljøer skal bli til ett

Modulene er selvstendige og dersom du kun ønsker å delta på ett eller to av disse kan dette skrives inn i kommentarfeltet ved påmelding.

Påmeldingsfrist: 23. januar 2017