Samvittighetsnekt

En arbeidstaker vil kunne reservere seg mot å utføre ulike oppgaver, innenfor visse rammer.

Problemstillingene er komplekse og det finnes sjelden enkle svar. Les Erik Råd Herlofsen sin artikkel her.