Ledighetsforsikring – kan gi falsk trygghet for mange.

Stadig flere tegner forsikring for å redusere de økonomiske konsekvensene av eventuell framtidig arbeidsledighet.

Les Erik Råd Herlofsen sin artikkel om Usikker ledighetsforsikring her.