Når seniorgodene forsvinner

Mange offentlige og private arbeidsgivere har innført ulike seniortiltak, men hva skjer når tiltakene blir for kostbare?

Les Erik Råd Herlofsens artikkel om Når seniorgodene forsvinner her.