Streikebryteri – hva er det?

«Med store arbeidskonflikter følger massiv mediedekning med heftige ordvekslinger mellom representanter fra fagforeningen og arbeidsgivere. Denne våren har begrepet streikebryteri vært hyppig brukt. Men hva er streikebryteri?»

Les hele artikkelen om streikebryteri skrevet av Nils H. Storeng i 4. utgave av Personal og Ledelse 2016 her.