Vi minner om kommende seminar: Kommunereform og arbeidsrett

Det er fremdeles noen ledige plasser igjen på seminaret “Kommunereform og arbeidsrett” onsdag 28. september.

28. september 2016                                                        Pris: Gratis

Målgruppe: Rådmenn, kommuneadvokater, kommunalsjefer, virksomhetsledere, personalledere og HR-medarbeidere.

Med stadig strammere økonomi, press på effektivitet og et økende behov for interkommunalt samarbeid eller sammenslåinger, er det viktig at arbeidsgiver er sikker på rammene som styringsretten trekker opp. På kurset vil våre advokater gi råd og veiledning om hvordan håndtere aktuelle problemstillinger i tråd med gjeldende lover og tariffavtaler for kommunesektoren.

Mot slutten av kurset gis det også mulighet for individuelle samtaler med våre advokater for inntil 30 minutter. Gi beskjed ved påmelding dersom du ønsker å benytte deg av dette tilbudet.

Se her for mer informasjon om seminaret.

 

Ta kontakt med Wenche-Line for påmelding.