Fra arbeidsmiljøarbeid til oppsigelse

Vi minner om kommende kurs i jus og psykologi i vanskelige personalsaker i regi av SBDL, Arbeidsmiljøspesialistene og Arbeidsrettsadvokatene den 29. august til 1. september 2016.

29. august – 1. september                                    SBDL sine lokaler, Oslo

Det er noen få ledige plasser igjen på kurset.

Det vil systematisk bli gjennomgått hvordan man som leder skal sortere og gå frem i saker knyttet til arbeidsmiljø og oppsigelse, samt hvordan tillitsvalgte, vernetjeneste og bedriftshelsetjeneste best kan ivareta sine roller i disse sakene.

Ved interesse, ta kontakt med Wenche-Line Bakke.

Påmeldingsfrist: tirsdag 23. august 2016

For mer informasjon, klikk her.