Forslag til ny lov om statens ansatte

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut på høring et forslag til ny lov om statens ansatte.

Innenfor tjenestemannsretten bistår vi både arbeidsgivere og arbeidstakere, og har i denne forbindelse mottatt innspill fra begge sider når det gjelder forslaget til ny lov som er lagt frem.

Disse innspillene, samt våre egne merknader til lovforslaget har vi sammenfattet i vårt høringssvar til departementet.

Les vårt høringssvar her.