Piloter/kabinansatte vs Norwegian

Dom ble avsagt ved Asker&Bærum tingrett 30. juni d.å.

Medieoppslagene har vært mange de seneste dagene og to av våre eksperter har blitt kontaktet både av NRK og E24 for å gi en uttalelse i saken.