Fratredelsesavtaler og sluttpakker

Marianne Gjerstad har besøkt HR Norge og gir deg her en juridisk korrekt fremgangsmåte når det skal inngås sluttavtaler med eldre arbeidstakere.

Se HR Norges HR-TV her.