Pensjonerte ressurser – oppfatning av eldre arbeidstakere og pensjonister.

Eldre arbeidstakere er både dyktige og fornøyde.

Les Erik Råd Herlofsens artikkel om godt voksne arbeidstakere og dagens pensjonister her.