Nye aldersgrenser i arbeidslivet – overgangsmuligheten for bedriftsinterne aldersgrenser avsluttes 1. juli 2016

I fjor ble den alminnelige aldersgrensen i arbeidslivet hevet fra 70 til 72 år. Dette innebærer at det alminnelige stillingsvernet bortfaller ved fylte 72 år og en ansatt kan da sies opp uten saklig grunn.

For bedriftsinterne aldersgrenser ble laveste lovlig aldersgrense hevet til 70 år, dog med overgangsmulighet fram til 1. juli 2016 for virksomhetens allerede gjeldende aldersgrenser (normalt 67 år).

Les hele artikkelen her