Forbud mot aldersdiskriminering

Felles lov og likt vern for alle ?

Les Erik Råd Herlofsens artikkel om alder og diskriminering her.