Endringsoppsigelse

I arbeidslivet hender det ofte at ansatte får en såkalt «endringsoppsigelse». Men hva innebærer det egentlig?

Les Erik Råd Herlofsens artikkel om endringsoppsigelse her.