Eldre bak rattet

Bør vi ha en øvre aldersgrense for å få lov til å kjøre bil?

Les Erik Råd Herlofsens artikkel om eldre bilførere her