Endringer i dagens permitteringsregler.

Regjeringen vil legge frem et forslag for Stortinget om at permitteringsperioden utvides fra dagens 30 uker til 52 uker. Forslaget innebærer at arbeidsgiver skal dekke 5 dager med lønnsplikt etter 30 uker med permittering med dagpenger (NAV).

Dette innebærer følgende:

  • 10 dager med lønnsplikt for arbeidsgiver
  • deretter 30 uker med dagpenger (NAV),
  • 5 dager med lønnsplikt for arbeidsgiver,
  • deretter 19 uker med dagpenger (NAV).

Forslaget ventes å tre i kraft den 1. juli 2016.