God jul – så ses vi i 2016!

Vi legger straks bak oss nok et hektisk og begivenhetsrikt år. 2015 har vært preget av strammere tider, omstillinger og nedbemanningsprosesser.

Denne trenden ser ut til å fortsette i 2016. Videre ble arbeidsmiljøloven endret på flere punkter i sommer, hvorav liberaliseringen av adgangen til midlertidig ansettelser og økt aldersgrense innebar de største endringene. Det har med andre ord vært et svært travelt år for oss og vi var derfor veldig glade da Thor-Arne Wullum valgte å tiltre som partner i august.

Neste år går Anne-Lise ut i permisjon da hun har fått et svært spennende tilbud hos en av våre klienter. Vi ønsker Anne-Lise lykke til i jobben som internadvokat hos Norges Skiforbund! Samtidig fortsetter vi arbeidet med å tilknytte oss enda flere dyktige arbeidsrettsadvokater.

Tradisjonen tro inviterer vi til nyttårsfrokostmøte den 27. januar 2016. Thomas og Elisabeth vil da gå igjennom lovendringer og fersk rettspraksis.

I dag la tjenestemannslovutvalget frem sin innstilling. Vi har allerede gått igjennom lovforslaget og som antatt legges det opp til en harmonisering av reglene for ansatte i statlig sektor og arbeidslivet for øvrig. Årets andre frokostmøte den 3. februar 2016 er derfor viet lovforslaget. Vi ser nærmere på hva endringene vil bety for ansatte i staten og statlige arbeidsgivere.

Med dette ønsker vi alle klienter og samarbeidspartnere en riktig god jul. Vi gleder oss til å jobbe sammen med dere i 2016.