Forlenget karantenetid for dagpenger

I statsbudsjettet regjeringen fremla i går fremgår det at karantenetiden for dagpenger fra NAV økes fra 8 til 12 uker. Karantene på dagpenger gis til de som er selvforskyldt arbedsledige.Se presseoppslag om saken her.