Tingretten ga NRK medhold i Mediaas-saken

Og gir veiledning til virksomheter med tariffavtalte lavere aldersgrenser.

HR-Norge har bedt Kari Bergeius Andersen hos oss om en uttalelse i forbindelse med Mediaas-saken.

Les mer på HR-Norge sin hjemmeside.