Ny internasjonal håndbok fra L&E Global i arbeidsrettslige tvisteløsningsmekanismer.

For arbeidsgivere med virksomhet i flere land kan en oversikt over de ulike landenes arbeidsrettslige tvisteløsningsmekanismer være avgjørende informasjon.

L&E Global utgir årlig en håndbok om internasjonale arbeidsrettslige temaer. Håndboken for 2015 inneholder bidrag fra 18 av L&E GLobals advokatfirmaer og gir en oversikt over ulike prosesessformer og rettsmidler i advokatfirmaenes respektive land. Hånboken gir videre råd for å unngå rettstvister i de ulike landene og gir en oversikt over nasjonale arbeidsrettslige trender.

Håndboken  vil være et nyttig hjelpemidler for alle som arbeider med ulike HR-spørsmål, både nasjonalt og internasjonalt.

Håndboken er tilgjengelig på L&E Global Knowledge Center sammen med tidligere publikasjoner.

Informasjon om L&E Global Knowledge Center finner du her.

Informasjon om hva L&E Global er finner du her.

 

L&E Global