Frokostmøte 27. januar : Hvilke lovendringer må du kjenne til?

Nyttår betyr også iverksettelse av nye lover. Vi vil gå igjennom de mest sentrale lovendringene som trer i kraft fra og med 1. januar 2015, herunder de nye reglene om en mer fleksibel uførepensjon.

Videre vil vi også se nærmere på regjeringens forslag til endringer i arbeidsmiljøloven.

Meld deg på her.

En mer inngående gjennomgang av de foreslåtte endringene av arbeidstidsreglene gjør vi på kurset Arbeidstid, endringer og muligheter den 6. mars.