Scandinavia at a Glance

Ny brosjyre fra L&E Global.

De skandinaviske landene Norge, Danmark og Sverige er avgjørende for den globale økonomien. Kombinert, ansetter de mer enn 13 millioner mennesker, og alle tre er rangert på topp 35 blant land med høyest BNP.

Til tross for mange likheter, er det avgjørende forskjeller i de ulike landenes arbeidsrett. L&E Global har derfor sammen med SBDL og våre svenske kollegaer i Hamilton Advokatbyrå og våre danske kollegaer Labora Legal laget en brosjyre som enkelt sammenligner sentrale arbeidsrettslige regler i de skandinaviske landene. Brosjyren er ment som et enkelt oppslagsverk for HR-avdelinger og ledere i virksomheter med aktivitet i flere skandinaviske land, samt virksomheter som vurderer å etablere seg i Skandinavia.

Brosjyren er tilgjengelig på L&E Global Knowledge Center sammen med tidligere publikasjoner. Informasjon om L&E Global Knowledge Center finner du her.

Informasjon om hva L&E Global er finner du her.