Ny samarbeidspartner på arbeidstid – Thrana HR

Arbeidstid er et krevende felt. Turnusplan, gjennomsnittsberegning, overtid, fleksitid, merarbeid, arbeidstidsplan, helligdagstillegg mv. kan da pusten fra de fleste. SBDL har nå inngått et nært samarbeid med et av landets absolutt fremste kompetansemiljø innen arbeidstid og turnusplanlegging; Thrana HR.

Gjennom dette samarbeidet vil vi kunne tilby enda bedre rådgivning innenfor arbeidstid og vi vil sammen med Thrana HR også kunne bistå med oppsett av avanserte turnusplaner mv.

Dette markerer vi gjennom et dagskurs i arbeidstid i våre lokaler fredag den 6. mars 2015.

Vi ser frem til et spennende 2015 sammen med Thrana HR.