God jul !

Nok et travelt år går mot slutten og det ser ikke ut til at 2015 ligger an til å bli mindre hektisk. Strammere tider vil stille enda strengere krav til virksomhetenes omstillingsevne. Videre har regjeringen lagt frem et forslag til omfattende endringer i arbeidsmiljøloven. Vi vil følge lovarbeidet tett og sørge for å gi deg informasjon og veiledning om de nye reglene som kommer. Dette starter vi med allerede på Frokostmøte den 27. januar 2015, hvor vi går igjennom deler av lovforslaget slik det fremstår nå. I tillegg vil vi gå gjennom allerede vedtatte endringer som trer i kraft fra nyttår, blant annet de nye reglene om en mer fleksibel uførepensjon.

Et av de områdene hvor regjeringen har varslet endringer er arbeidstidsreglene. Dette er en praktisk, men også krevende del av arbeidsretten. For å styrke vår kompetanse på dette området har vi inngått et nært samarbeid med en av landets beste rådgivere innen arbeidstid og turnusplanlegging; Thrana HR. Den 6. mars arrangerer sammen kurset Arbeidstid, endringer og muligheter. Vi vil på en praktisk måte gå igjennom deler av lovendringene i tillegg til å se på de muligheter for fleksibilitet og tilpasning arbeidstidsreglene åpner for.

Vi gleder oss til å se deg i 2015 – og frem til da håper vi du kan ta deg en velfortjent pust i bakken sammen med venner og familie.

Riktig god jul fra alle oss i SBDL.