Endring av belønningsmodeller – hva er lov, og hva er klokt?

I regi av HR Norge arrangeres den årlige konferansen Belønningsdagene 2014.

Konferansen avholdes i Bjørvika konferansesenter i Oslo, den 15. og 16. oktober.

Arvid R. Ødegård hos oss vil være en av flere foredragsholdere, og han vil se nærmere på ulike belønningsmodeller.

Ved årets konferanse får du blant annet høre om:
◾Fremtidens belønning
◾Fastsetting av lønnsnivå
◾Belønning og HR-strategi

Les mer på HR Norge sin hjemmeside.