Studenter med skriveplass i SBDL

Denne høsten har vi tre studenter som skriver masteroppgave innenfor arbeidsrett hos oss, Afi, Andrea og Anders.

Studenter

Skriveplassordningen vår er derfor fulltegnet for 2014, men ønsker du skriveplass vårsemesteret 2015 er du velkommen til å søke. Søknad eller spørsmål til ordningen kan sendes advokat Ine Hagen.