Global Employment Law Highlights Spring 2014

L&E Global har nylig publisert rapporten Global Employment Law Highlights Spring 2014.

Rapporten fra L&E Global tar for seg den senere tids utvikling og trender innenfor arbeidsrett og HR fra ulike land der L&E Global er representert.

Rapporten er tilgjengelig på L&E Global Knowledge Center.