Høring om omstridte forslag til endringer i arbeidsmiljøloven

Arbeids- og sosialdepartementet har sendt forslag til endringer i arbeidsmiljøloven ut på høring.

Høringen gjelder forslag til endringer i følgende regler i arbeidsmiljøloven:

•Midlertidig ansettelse
•Utleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak
•Kollektiv søksmålsrett
•Arbeidstid
•Aldersgrenser
•Straffebestemmelser

Høringsnotatet er tilgjengelig på hjemmesiden til Arbeids- og sosialdepartementet, se her.

Høringsfristen er 25. september 2014.

LO-leder Gerd Kristiansen har reagert sterkt på at LO ikke har blitt tatt med på prosessen, og har tidligere blant annet kalt forslaget et hån mot det organiserte arbeidslivet, se her.