Egg, bønder og ulovligheter

Intervju i dagens papirutgave av Finansavisen, :
Blokaden er ulovlig, sier advokat.

15. mai våknet media-Norge til nyheten om at medlemmer av Norsk Bondelag har fysisk blokkert utkjøring av egg fra samtlige 11 eggepakkerier i Norge. Bondelaget hevder at dette er en aksjonsform som er tillatelig og godt egnet til å belyse bøndenes frustrasjon i landbruks- oppgjøret. Det beklagelige er at Norges Bondelag overser at denne fysiske ferdselshindringen faktisk er både ulovlig og straffbar.

I Norge har vi en egen boikottlov som er fra 1947. Denne definerer boikott som “oppfordring avtaler og lignende tiltak for å tvinge, skade eller straffe noen eller vanskeliggjøre en persons eller virksomhets økonomiske samkvem med andre”. En slik boikott vil være rettsstridig, hvis den gjennomføres med rettsstridige midler. Dette fremgår av lovens § 2, b. Straffeansvaret er gitt i § 5: Overtredelse av loven straffes med bøter eller fengsel opp til 3 måneder. En boikott skal uansett forberedes med et forhåndsvarsel. I tillegg må ikke selve aksjonsformen ha et urimelig sterkt innhold i forhold til den interesse som skal fremmes. Men uansett vil hverken varsel eller riktig proporsjonalitet hjelpe på en ulovlig handling som selve ferdeselshindringen er. Jeg antar de fleste også ville reagere hvis en aksjonerende traktoreier sperret innkjørselen til f.eks. et privat hjem. Det er ingen grunn til å vurdere sperringen av innkjørselen til en næringsdrivende annerledes.

I denne saken virker det som den juridiske vurdering/rådgivning bøndene gjør seg bruk av er av dårlig kvalitet, om den overhodet har vært der. Alternativt at bøndene har bestemt seg for å “gi blaffen” i det lovstridige.

Vi får håpe butikkene ikke blir tomme for egg før 17. mai, slik at den enkelte forbruker rammes. Oppmerksomhet pga. dette får bøndene nok. Vi er derimot usikker på om den utelukkende vil være av positiv art.