Skuffende av Høyesterett, sier Arvid R. Ødegård

og likestillingen er svekket etter dette.

 

Les mere her