Frokostmøte 7. mai 2014

Tema: ”Faktasjekk i rekrutteringsprosesser”

– Hva kan du spørre om, hva bør du spørre om og hvordan unngå utfordringer med personvern og diskrimineringsregler?

Feilansettelser er både dyrt og konfliktskapende for de fleste virksomheter. Samtidig ser vi at det ikke alltid er like lett å benytte prøvetiden som den ”fallskjerm” den skal være, fordi man kvier seg både for å gi og ta negative tilbakemeldinger. Vi får derfor stadig flere spørsmål knyttet til god rekruttering og hva man kan gjøre for å stille de rette spørsmål til kandidater og referanser for å sikre den beste ansettelsen uten rettslige konflikter.

Samtidig opplever mange at opplysninger som gis i CV eller intervju ikke alltid er korrekte. Det er derfor stadig flere som benytter såkalte ”bakgrunnssjekker” for å verifisere ektheten av alt fra eksamenspapirer og referanser til bostedsbevis og sertifikater. Rammen for slike prosesser må likevel være personopplysningsloven og ulike regler om diskriminering.

Kari Bergeius Andersen og Anne-Lise H. Rolland innleder den første timen med praktisk gjennomgang av muligheter og juridiske rammer. Den resterende tiden vil bli benyttet til spørsmål og debatt.

VELKOMMEN !

Tidspunkt er som vanlig: kl 08:30 – 10:30.Frokostmøtene avholdes i våre lokaler i Hieronymus Heyerdahlsgate 1 (inngang fra Otto Sverdrupsgate), femte etasje, og frokost serveres fra kl 08:15.

For påmelding, trykk her.