Statens lønnsgarantifond begrenses

Endringene som ble innført 1. januar d.å. medfører en begrensning i dekningen under lønnsgarantiordningen.

En av disse er lønn i oppsigelsestid, hvor dekning nå kun vil utgjøre en -1- måned fra konkursåpning, uavhengig av hvor lang oppsigelsestid man har avtalt / i hht lov.

Ved dekning av feriepengekrav tar man utgangspunkt i “Fristdagen“, det vil si den dagen konkursbegjæringen kom inn til tingretten. Dekning gis kun for feriepenger opptjent i samme år som fristdagen, samt for året før. 

Du kan lese mer om dette på NAV sine hjemmesider.