Tap av sertifikat

Når en yrkessjåfør blir fratatt førerkortet

Spørsmål:   Vi er et transportselskap hvor en av våre sjåfører nettopp ble fratatt førerkortet etter en massiv fartsovertredelse, begått utenfor tjeneste ved kjøring i privatbil. Så vidt vi har skjønt er inndragningstiden som er aktuell nærmere 1 år. Representerer dette oppsigelsesgrunn?

Svar:   Ja, formodentlig. Et såpass langvarig tap av sertifikat for en yrkessjåfør vil være oppsigelses-grunn. Utgangspunktet er da at arbeidstager pga. egne – og her straffbare forhold har satt seg i den situasjon at han ikke lenger kan oppfylle sin del av arbeidsavtalen. Som utgangspunkt er det hans risiko. Hadde det dreid seg om en kortvarig inndragning, på f.eks. 3 måneder, kunne forholdet stilt seg annerledes, særlig hvis bedriften uten særlige vansker kunne plassere han til annet arbeid i mellomtiden. 1 år er etter vårt skjønn såpass lenge at det neppe er et alternativ man bør vurdere. Det hører med at man også må legge inn en betraktning for alder og tjenestetid hos arbeidstageren.  Jo eldre han er og jo lengre han har vært ansatt, jo større toleranse bør man utvise mht. å få til omplasseringer midlertidig. Men 1 år er en lang inndragningstid.