Prøvetid

Kan prøvetiden forlenges?

Spørsmål:  Jeg har en mellomleder som er ansatt på prøve med 6 måneders prøvetid. Halvveis ute i denne prøvetiden, er vedkommende blitt syk. Kan jeg da forlenge prøvetiden?

Svar:  Ja. Men under én forutsetning: Nemlig at adgangen til forlengelse – forankret i arbeidsmiljø-loven § 15-6 nr. 4 – er skriftlig meddelt arbeidstageren ved ansettelsen. Videre må selve forlengelsen også meddeles skriftlig.

Når det gjelder det første kravet, er det mest praktiske at det er på plass i arbeidsavtalen, men strengt tatt så kan man også orientere på annen måte, bare man gjør det skriftlig. Forlengelse er bare mulig hvis fraværet ikke skyldes arbeidsgiver – men ved sykdomsfravær, vil jo dette normalt ikke være tilfelle.