Advarsel

Er det alltid nødvendig med en advarsel først?

Spørsmål:  Jeg har nettopp knepet en av mine ansatte i en grov økonomisk uregelmessighet. I mitt hode er forholdet et underslag. Når jeg diskuterer saken med en kollega, mener vedkommende at jeg bør nøye meg med en advarsel. Må jeg det? Må man alltid gi en advarsel når det er kritikkverdige forhold?

Svar:  Nei. Ikke nødvendigvis. På klare overtredelser, f.eks. underslag eller annen form for økonomisk utroskap, vil det være fullt mulig  at man går til avskjed eller oppsigelse når forholdet er avdekket. Advarsel er typiske reaksjoner man nøyer seg med, når det er gråsoner og hvor ting kan ha “sklidd ut” pga. litt slapp oppfølging fra arbeidsgivers side. På pliktbrudd som ikke ligger i slike gråsoner – f.eks. både tyveri og underslag – er det ikke nødvendig å reagere med advarsel først.