Feriepenger

Må vi betale feriepenger?

Spørsmål:   Vi betaler lønn til arbeidstakerne i vår bedrift som er i foreldrepermisjon opp til 6G. Dette får vi refundert av NAV. Må vi betale feriepenger av beløpene?

Svar:   Ja, arbeidsgivere som betaler full lønn i tidsrom arbeidstaker er i foreldrepermisjon skal også betale feriepenger, jf. folketrygdloven § 8-22 annet ledd. Dette betales i form av forskuttering av de feriepenger arbeidstakeren har krav på fra folketrygden. Etter folketrygdloven § 14-8 har arbeidstakere i foreldrepermisjon krav på feriepenger av foreldrepengene for enten de 12 eller 15 første ukene i permisjonstiden, avhengig av om arbeidstaker har valgt foreldrepenger utbetalt med full eller redusert sats. Som arbeidsgiver må dere derfor betale arbeidstakerne minst de samme beløpene.