Advarsel

Hva skal en skriftlig advarsel innehold ?

Spørsmål:   Vi har en ansatt som sist uke opptrådte meget uheldig overfor en av våre faste kunder. Vi vet ikke om dette har skjedd flere ganger eller om dette var første gang. På grunn av episoden ønsker vi i første omgang å gi vedkommende en skriftlig advarsel. Er det bestemte krav til hvordan en slik advarsel skal se ut, hva den skal inneholde m.v.? 

Svar:   Nei, utformingen av skriftlige advarsler reguleres ikke i lovverket. Dette betyr likevel ikke at utformingen er likegyldig. Vi anbefaler at dere først og fremst beskriver helt konkret hva dere som arbeidsgiver reagerer på og hvordan arbeidstakeren forventes å behandle kundene videre i ansettelsesforholdet. Videre bør det fremgå av advarselen hva som kan bli konsekvensene dersom dette gjentar seg, da en eventuell oppsigelse ikke skal komme overraskende på arbeidstaker. Slik vil advarselen både forhåpentligvis fremkalle en forbedring av arbeidstakerens oppførsel overfor kundene deres i fremtiden og dere har sikret dere bevismessig grunnlag i en eventuell senere oppsigelsessak.