Fortrinnsrett til lederstilling?

Spørsmål:   Vi er en virksomhet som er i gang med å redusere bemanningen. Bl.a. blir antagelig noen ledere definert som overtallig. Det ligger i kortene at vi i størst mulig grad vil forsøke å tilby disse alternative stillinger, men altså ikke som ledere. Har de fortrinnsrett til ny lederstilling, hvis det skulle dukke opp senere?

Svar:   Hvis de har takket ja til annet passende arbeid i virksomheten, har de nok ikke en fortrinnsrett til en lederstilling som måtte dukke opp senere. Fortrinnsrett er noe en ansatt får når han blir sagt opp i en stilling pga. bedriftens forhold. Fortrinnsretten varer da i 1 år etter oppsigelsestidens utløp. Har vedkommende valgt å takke ja til en annen og kanskje mere underordnet stilling, har han ikke fortrinnsrett til ledige lederstillinger. Samtidig ville han vel kunne søke på linje med andre og kanskje skilte med et fortinn: nemlig at han har fungert i en tilsvarende lederstilling tidligere. Er bedriftens erfaringer med vedkommende som leder blandet, står man i en slik situasjon rettslig fritt. Man kan velge å ikke ansette vedkommende og står fritt til å ansette en ekstern søker.