Daglig og ukentlig arbeidsfri

Spørsmål:  Jeg driver en virksomhet som foregår på ulike tider av døgnet. En av mine ansatte har hatt en deltidsstilling, hvor arbeidstiden er tidlig morgen. Da han ønsker å ha mer å gjøre, er det mulig å beskjeftige ham også på dagtid et stykke ut på dagen. Det som imidlertid har vist seg, er at det er ikke mulig å ha et lengre opphold enn ca. 8 timer mellom de to arbeidsøktene. Den tillitsvalgte har påpekt at arbeidsmiljøloven har hviletidsbestemmelser som gjør at arbeidstager skal ha minst 11 timers sammenhengende arbeidsfri mellom to arbeidsøkter. Er dette riktig?

Svar:  Det er nok riktig. Dette fremgår av arbeidsmiljøloven § 10-8, hvor den arbeidsfrie perioden mellom to hovedarbeidsperioder skal være minst 11 timer sammenhengende. Det er imidlertid fullt mulig å avtale seg ned til en kortere arbeidsfri periode – ned til 8 timer. Dette fremgår av samme bestemmelse, 3. ledd. En lokal tariffavtale i virksomhet som er bundet av tariffavtale løser dette nokså greit. Men husk også at den ansatte skal ha en sammenhengende friperiode på minst 35 timer ukentlig, altså i løpet av 7 dager.