Innføring av elektronisk skattekort fra 2014

Det er du som arbeidsgiver som nå skal innhente skattekort for dine ansatte.

Dette gjør du via Skatteetaten.no eller Altinn.

Dette gir flere fordeler for arbeidsgiver:
Skattekortene kan du overføre direkte inn i bedriftens eget lønnssystem.
Gjør arbeidstaker endringer i løpet av året får du automatisk beskjed om dette slik at du alltid vil ha tilgang til det nyeste skattekortet.
Du slipper å oppbevare skattekortene på papir.

Mer informasjon finner du på skatteetaten.no.