Brudd på arbeidsmiljøloven kan nå straffes med bøter

Fra 1. januar 2014 kan Arbeidstilsynet ilegge gebyr dersom en bedrift bryter bestemmelser i blant annet arbeidsmiljøloven, lov om offentlige anskaffelser m.m.

Størrelsen på gebyret vil avhenge av hvor alvorlig brudd det er snakk om, har virksomheten hatt en fordel ved bruddet, virksomhetens størrelse samt den preventive effekt man forventer å oppnå.

Høyeste gebyr som kan ilegges er satt til maksimum 15 ganger grunnbeløpet, det vil si ca 1,3 millioner kroner, men ved gebyr i denne størrelsesorden vil det være snakk om alvorlige brudd på regelverket samt en betydelig økonomisk fordel ved ikke å ha overholdt dette.

Du kan lese mere om dette på Arbeidstilsynet.no