Utvidet lønnsplikt for arbeidsgiver ved permittering.

Arbeidsgiverperioden forlenges fra 10 til 20 dager fra iverksettelsen av permitteringen (permitteringslønnsloven § 3 nr. 1 a).

Arbeidsgiverperioden = den perioden arbeidsgiver har plikt til å betale lønn og annet vederlag etter at varslingsperioden (2 uker) er ute.
Permittering innebærer da:
  • Drøftinger med representanter hvis mulig
  • Permitteringsvarsel
  • Varslingsperiode (2 uker) med lønns- og arbeidsplikt
  • Deretter ytterligere arbeidsgiverperiode på 2 uker
  • Deretter ventedager og dagpenger for arbeidstaker
Arbeidsgivers lønnsplikt gjeninntrer etter 26 ukers ulønnet permittering (permitteringslønnsloven § 3 nr. 2).

Forskriften som tidligere regulerte gjeninntredelsestidspunktet til 30 uker oppheves samme dato.