FAFO mener arbeidstidsreglene er fleksible nok – er du enig?

Ny FAFO-rapport mener arbeidslivet er mer fleksibelt enn regjeringen trodde

18. desember la FAFO frem en ny rapport vedrørende praktisering av arbeidstidsreglene. Arbeidsmiljøloven har som kjent strenge regler knyttet til arbeidstid, hvilepauser og overtid, men med mulighet til å inngå avtale med arbeidstaker eller fagforeningene. FAFO viser til at den nye Regjeringen vil ha mer fleksibilitet, men at dette ikke synes nødvendig ettersom 90% av store virksomheter i undersøkelsen mente det ikke var noe problem å lage avtaler med arbeidstaker og de tillitsvalgte, og 95% av de små virksomhetene mente det samme.

Disse tallene gir et svært annet inntrykk enn vi får fra vårt arbeid. Vi vil derfor gjerne høre fra deg – er du enig?