God jul til dere alle

Vi legger straks bak oss et hektisk og begivenhetsrikt år.

Innenfor arbeidsrettens område har 2013 vært preget av implementering av vikarbyrådirektivet, enkelte arbeidskonflikter, men først og fremst av høy aktivitet. Samtidig har vi de siste månedene sett tegn på en viss avkjøling. Mange vil nok derfor gå inn i 2014 med et behov for å foreta større eller mindre organisasjonsendringer. Vi står beredt til å bistå dere. Vårt mål vil være å bidra til at endringene kan gjennomføres på en smidig måte og med et så lavt konfliktnivå som mulig. Dette slik at ressursene kan brukes der de skal – nemlig å drive verdiskapende virksomhet.

Internt i SBDL har også 2013 vært et begivenhetsrikt år. Nye hjemmesider, logo og nyhetsbrev gjør at vi kommuniserer tettere og bedre med klienter og samarbeidspartnere. I september flyttet vi inn i nye og større lokaler. Den 11. desember kunne vi derfor invitere til frokostmøte i egne lokaler. Det var hyggelig å kunne invitere dere «hjem» til oss. Neste frokostmøte avholdes onsdag 22. januar. Vi vil der gå igjennom de lovendringer som trer i kraft fra 1. januar og som får betydning for norsk arbeidsliv. Sørg for at du er oppdatert og meld deg på i dag.

Vi håper dere alle får anledning til å nyte høytiden sammen med familie og venner. Men – skulle behovet oppstå – så er vårt sentralbord åpent gjennom hele julen og våre advokater er tilgjengelig på både e-post og mobil.

Vi takker dere alle for samarbeidet i 2013 og ser frem til et spennende og innholdsrikt 2014.

God jul og et riktig godt nytt år!