Rett til betalt ammefri fra 1. januar 2014

Fra neste år har arbeidstaker rett til fri med lønn med inntil en time alle arbeidsdager med arbeidstid syv timer eller lengre.

I dag har mødre rett til ammefri jf. arbeidsmiljøloven § 12-8. Ammefribestemmelsen har imidlertid ikke gitt arbeidstaker rett til fri med lønn – kun fri. Gjennom en lovendring som trer i kraft fra 1. januar 2014 er dette endret. Fra neste år har arbeidstaker rett til fri med lønn med inntil en time alle arbeidsdager med arbeidstid syv timer eller lengre.

Lovendringen har et klart likestillingsformål. Lovgivers håp er at lovendringen vil bidra til økt yrkesdeltakelse blant kvinner som ammer samt åpne for at far kan ta en større del av foreldrepermisjonen. Ubenyttet ammefri kan ikke overføres til andre dager, og arbeidsgiver plikter heller ikke å kompensere ubenyttet ammefri på annet vis.

Lovbestemmelsen som trer i kraft fra 1. januar neste år, har følgende ordlyd:

§ 12-8. Ammefri

(1) Kvinne som ammer sitt barn kan kreve den fri hun av den grunn trenger. Fritiden kan for eksempel tas ut i minst en halv time to ganger daglig eller som redusert arbeidstid med inntil én time hver dag.

(2) Kvinne som har ammefri etter første ledd, har i barnets første leveår rett til lønn inntil én time på arbeidsdager med avtalt arbeidstid sju timer eller mer.