Prøvetid på 3 mndr.

Spørsmål: Hei. Jeg har nå blitt ferdig med prøvetiden min i jobben og nå snakker sjefen om å få forlenget prøvetiden min. Kan han det uten grunn? (Har hatt en prøvetid på 3mnd)
Lurer også på ang arbeidstid. I kontrakten min står det at jeg har en 40% stilling og jeg jobber 100% er det lov?

Svar: Hei, og takk for spørsmål! En prøvetid kan avtales til maksimalt 6 måneder, og deretter forlenges av arbeidsgiver ved eventuelle fravær som skyldes arbeidstaker. I ditt tilfelle er det imidlertid avtalt en prøvetid på 3 måneder, uten at det står noe om forlengelser. Det fremgår imidlertid ikke om arbeidsgiver ønsker å forlenge på grunn av fravær eller fordi han er usikker på hvordan arbeidsforholdet går? Uansett er det sik at dere faktisk kan avtale sammen at prøvetiden skal forlenges i inntil 3 måneder til, opp mot lovens maksimale 6 måneders prøvetid. Arbeidsgiver kan imidlertid ikke ensidig beslutte en slik forlengelse, med mindre dette fremgår av ansettelsesavtalen. Du må derfor kunne velge om du vil akseptere en slik forlengelse eller ikke.
Du skriver videre at du har en kontrakt som sier du har en 40 % stilling men at du jobber 100 %. Jeg er ikke kjent med hvorfor det er arrangert slik, dvs om du jobber fast 100 % eller om dette bare er for en periode, men alle arbeidstakere har krav på en oppdatert kontrakt som er i samsvar med realitetene. Dette gjelder også arbeidstiden. Dette vil kunne være viktig for dine rettigheter dersom du innstiller deg på å jobbe full tid og dette plutselig endres.