Kan vi forlenge prøvetiden?

Spørsmål: Kan en automatisk – etter 6 mnd – forlenge prøvetiden med 3 mnd. fordi arbeidsgiver er usikker om personen er rett for jobben, da det dukker opp mye avvik de to siste ukene føre 6 mnd grensen er nådd?

Svar: Hei, og takk for spørsmål! Arbeidsmiljøloven er helt klar på at prøvetiden maksimalt kan avtales til 6 måneder, jf arbeidsmiljøloven § 15-6. Dersom arbeidstaker har vært fraværende fra arbeidet i prøvetiden som følge av sykdom eller andre faktorer som ikke skyldes arbeidsgiver, kan arbeidsgiver likevel forlenge den avtalte prøvetiden med en periode som tilsvarer lengden av fraværet. Forlengelse kan bare skje når arbeidstaker ved ansettelsen er skriftlig orientert om adgangen til dette og arbeidsgiver skriftlig har orientert arbeidstaker om forlengelsen innen utløpet av prøvetiden.
Av dette følger at en arbeidsgiver ikke har juridisk grunnlag for å forlenge prøvetiden fordi man er usikker på om arbeidstaker er rett person for jobben. Hvis det kun er de to siste ukene før 6-måneders-fristen man har opplevd avvik, er det også lite trolig at det foreligger gyldig grunnlag for oppsigelse i prøvetiden. Oppsigelser i prøvetiden må være gyldig begrunnet i ” arbeidstakers tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet”. For å kunne dokumentere dette, kreves dokumentasjon for krav og oppfølgning i løpet av prøvetiden. Det vil da være klokere om arbeidsgiver starter oppfølgning basert på det som nå er oppdaget og vurderer medarbeideren i tiden fremover som fast ansatt.