Kan jeg fratre før oppsigelsestidens utløp?

Spørsmål: Jeg har sagt opp min jobb og har 3 måneder oppsigelsestid. Har jeg rett på lønn i oppsigelsestiden? Må jeg respektere oppsigelsestiden? Jeg har funnet meg en annen jobb og vil fratre før oppsigelsestidens utløp. Kan jeg bare gjøre det? Hva er konsekvensen dersom jeg bare drar på dagen?

Svar: du har både rett og plikt il å utøve ordinær arbeid samt motta lønn for dette i oppsigelsestiden. Både arbeidsgiver og arbeidstaker er i tillegg forpliktet til å overholde den avtalte oppsigelsestiden, med mindre dere blir enige om noe annet i etterkant.
Basert på dette har du i utgangspunktet heller ikke adgang til å fratre før oppsigelsestidens utløp. Vårt råd er å prate med din nåværende arbeidsgiver om situasjonen, og finne ut om han aksepterer at du fratrer tidligere stillingen. Aksepterer arbeidsgiver dette har du heller ikke lenger rett til å motta lønn i den resterende oppsigelsestiden. Du vil da motta lønn fra din fremtidige arbeidsgiver.
I motsatt fall anbefaler vi ikke at du går på dagen. Dette anses som ”fantegåing”. Slik fantegåing er både erstatningsbetingende etter aml § 14-5 (e), og straffbar etter straffelovens § 409.